تبلیغات
پایان ترم - تدوین ماموریت سازمانی و بیانیه ی چشم انداز
پایان ترم
یک ساعت تفکر ، از هفتاد سال عبادت بهتر است.
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 22 اردیبهشت 1389 توسط محسن

گام اول تا برنامه ریزی استراتژیک، تدوین ماموریت

ارزش های محوری: سفر به درون

 

راه رسیدن به منزلگه اول سفر به درون است. سفری برای كشف و شناسایی ارزش ها و باورهای بنیادی و نهانی.

لائوتسه معتقد است:« تنها دارایی هر كس عمل اوست»

اگر این گفته صحیح باشد محركت عمل سازمان ها به عنوان یك موجود زنده چیست؟ پاسخ روشن است. ارزش های بنیادی و باورهای نهانی.

ارزش ها و باورهای یك سازمان همان چیزهایی هستند كه كاركنان به آنها ارج می نهند و برایشان اهمیت قائلند. ارزش های سازمانی تعیین می نمایند كه كجا، وقت و انرژی و پول خود را صرف كنید. ارزش های سازمانی شما چه بدانید و چه ندانید برانتخاب های روزانه شما تاثیر می گذارد. آنها عمیقا در چشم انداز و تصویرتان از آینده مطلوب سازمان جاری هستند. برای كشف و شناسایی ارزشهای محوری یك سازمان روشها و چارچوبهایی وجود دارد كه سازمانها باید آنها را به كار گیرند تا همسویی و یكپارچگی به وجود آید. یادمان باشد كه ارزش ها در یك سازمان به مثابه یك ذره بین عمل می كند. تمام منابع انسانی، منابع اطلاعاتی و منابع سازمانی را در یك نقطه متمركز می كند تا سینرژی ایجاد شود.

 

اما ماموریت سازمانی: سفر از درون به برون

                                                                              ...

حقیقتی وجود دارد كه هیچ كس نمی تواند در جریان كار آن را نادیده بگیرد و آن این است كه هر یك از ما بر روی این زمین هستیم تا یكی پس از دیگری به شیوه منحصر به فرد خود خدمت كنیم.

آگاهترین اذهان بر آنند كه یگانه راه دستیابی به شادمانی واقعی خدمت كردن به همنوعان است. عشق، ثروت، سفر و یا دیگر تجاربی كه ما در مسیر دستیابی به لذت و معنا در زندگی كسب می كنیم، هیچ یك به خودی خود شادمانی و پایداری به ما عرضه نمی دارند.

آلبرت شوایترز این معنا را در بیانی بهتر ابراز می دارد:« تنها كسانی در میان شما از شادكامی واقعی بهره مندند كه جستجو كرده اند و بدین غایت رسیده اند كه چگونه خدمت كنند.»

وقتی فرزندانمان را با عشق و درك پرورش می دهیم، به آنها خدمت می كنیم. وقتی زمان ومنابع مورد نیاز اجتماع خود را به آن عرضه می داریم، خدمت می كنیم و خدمت كردن به همنوعان به مراتب خدمت بزرگتری است. در زندگی همه ما خادمان غیر قابل رویت بسیاری وجود دارند. نظیر متصدی بانك كه همراه پول، لبخندش را نیز به ما هدیه می كند یا فروشنده كفش كه با دقت پای ما را اندازه می گیرد تا مناسب ترین كالا را به ما عرضه كند.

این مردمان جملگی با آسانتر كردن زندگی به ما خدمت می كنند. آنها قادرند زندگی را برای ما رضایت بخش یا ناخوشایند نمایند. آنها انتخاب می كنند كه به ما رضایت ببخشند. آنها می دانند كه اگر كارشان را به درستی انجام دهند زندگی را برای دیگران لذت بخش می كنند. آنها با خدمت كردن به همنوعان خود، ماموریت زندگیشان را به انجام می رسانند.

یادمان باشد كه:« یك بیانیه ماموریت، همگان را درمسیری مشترك به پیش می راند»

حال كه قبول می كنید كه مردمان به چه روشهایی به شما خدمت می كنند، به این نكته توجه كنید كه شما چگونه می توانید در كارتان خدمتی انجام دهید. كاری كه شما انجام می دهید چه هدف بزرگتری را دنبال می كند؟ كاركنان آژانس های املاك، كاری فراتر از خرید و فروش خانه ها انجام می دهند. آنها به خانواده ها امكان آن را می دهند كه خانه ایده آل خود را بیابند. متخصصین كامپیوتر، كاری بیشتر از نصب قطعات انجام می دهند، آنها جریان اطلاعات میان افراد و وظایفشان را تسهیل می كنند و بدین وسیله آنها را قادر به اجرای ماموریتشان می نمایند.

 

یك بیانیه ماموریت دقیقا چیست؟

 

یك بیانیه ماموریت «چرایی» وجود شما را بیان می دارد. كاری را كه شما انجام می دهید، توصیف می نماید و محصولات و خدماتی را كه شما با كار خود به مشتریانتان عرضه می دارید، تشریح می كند.

یك بیانیه ماموریت «چرایی» وجود شما را به گونه ای قابل فهم برای كاركنان، مشتریان و خانواده تان توضیح می دهد و اتحاد و تمركز حول هدف مشترك را موجب می گردد.

ماموریت شما، هدف و علت بودن شما را شناسایی و تعیین می كند. مردمان در هر سطحی كه با كار شما مرتبط هستند بایستی این ماموریت را درك كنند.

این ماموریت وسیله قدرتمندی است كه دلیل بودن حرفه ( كار) شما محسوب می گردد  و تمامی افرادی كه به نحوی دراین حرفه با شما مشغولند را به مسیرها و غایاتی كه شما برای شركت خود می جویید رهنمون می سازد.

شما به عنوان كارفرمای یك حرفه كوچك ممكن است تصور كنید كه هر كسی در شركت شما هدف واقعیتان را می داند.

هشدار!

مسئله فقط پول درآوردن نیست. اگر كسی درخدمت منافع كاری گام بردارد، سود خود به خود فراهم می آید. بیانیه ماموریت شما همچنین نقطه شروع ارزشمندی برای دیگر تصمیمات استراتژیك كاری شما محسوب می شود.

وقتی از شخصی می پرسید كه به چه كاری اشتغال دارد آنها معمولا آیتم ها و خدماتی كه ارائه می دهند را بر می شمارند:« من در كار خدمات ارتباطی ـ مخابراتی هستم » یا « ما در صنعت مبلمان و لوازم منزل هستیم» یا « من یك مربی هستم»

همه این عبارات در خصوص كالا یا خدمات هستند و نه چگونگی تاثیرگذاری محصول یا خدمات بر مردم. آنها بیشتر بر ویژگی ها و كیفیت محصول وخدمات متمركز هستند تا بر منافعی كه مردمان از قبل از استفاده از آنها كسب می كنند.

تمام آنچه یك تجارت یا كار موفق را در بر می گیرد در همین نكته نهفته است. اگر شما مفهوم ماموریت خود را تا بدین جا درك كرده باشید به جای اینكه بگویید:« من موبایل می فروشم» جواب بهتری خواهید داد:« من به مردم كمك می كنم تا با مشتریانشان مرتبط بمانند و به یكدیگر عشق بورزند.»

به این بیاندیشید كه كار شما چگونه به دیگران كمك می كند و زندگی های دیگر را غنی تر می سازد. چارلز رولون، موسس شركت لوازم آرایشی « رولون » در جایی گفته است:« در كمپانی لوازم آرایشی تولید می شود اما در فروشگاه های رولون، امید به فروش می رسد. در این مورد كالای تولیدی لوازم آرایشی است اما نتیجه استفاده مشتریان از این محصول " ظاهرا جذابتر" خواهد بود و این یعنی "امید بیشتر به زندگی"»

باز یادمان باشد كه :« یك ماموریت شفاف و خوب تعریف شده، تمركز لازم را برای بقا و توسعه بیشتر را به شما ارائه می كند.»

 

ماموریت شما و تصمیمات استراتژیك كاری

 

اگر یك همكار یا مشتری به شما پیشنهاد تولدی محصول یا ارائه خدماتی را بدهد كه با خط اصلی ماموریت شركت شما همخوانی ندارد، شما باید تصمیم بگیرید كه با تغییر مسیر به سوی جهت جدید و محصول پیشنهادی ماموریت خود را بازبینی كنید یا همچنان متمركز بر ماموریت فعلی خود باقی بمانید.

بیانیه ماموریت شما چنانچه به طور منظم بررسی و زمان بندی نشود ممكن است دقت خود را در بازنمایی ماموریت جاری شركت از دست بدهد. نكته مهم آن است كه بیانیه ماموریت شما آنقدر وسیع و بلند نظر باشد كه تولیدات آتی شركت را مد نظر قرار دهد و ضمنا آنقدر جزیی و دقیق باشد كه واقع بینانه تلقی شود.

 

 

 

اما چشم انداز سازمانی؟ سفرسوم، سفر به آینده

 

در حركت به سوی سرزمین رویاهای شما، ماموریت و چشم انداز نقش های كلیدی اما بسیار متفاوتی ایفا می كند. " ماموریت" شما مبدا حركت و "چشم انداز" مقصد شماست.

چشم انداز تعیین می كند كه شما در زمینه فعالیت خود می خواهید به كجا برسید. شما نمی توانید آینده را ببنید اما می توانید شرح دهید كه آن را چگونه می خواهید. شما با استفاده از چشم انداز می توانید افق های آینده كاری خود را ببنید. چشم اندازی كه شما از آینده دارید، روش و عملكرد امروز شما را شكل می دهد و به همین ترتیب امروز شما است كه آینده تان را می سازد.

حدود 87 درصد مردمان جوامع غربی می گویند، آنها به دلیلی آفریده شده اند اما تنها 13 درصد از آنها می گویند كه می دانند آن هدف چه بوده است. دو روز بسیار مهم در زندگی شما وجود دارد، روزی كه به دنیا آمدید و روزی كه عادت هستی خود را كشف كردید. اگر آدمیان بدانند كه برای انجام  چه كاری به دنیا آمده اند هیچ گاه دچار سردرگمی، ناكامی و مرگ انگاری ناشی از فقدان ماموریت و چشم انداز در زندگیشان نمی شوند.

یادمان باشد كه:« چشم انداز بدون عمل یك رویای گذر است، عمل بدون چشم انداز یك كابوس است.»

 

شما برای خلق یك چشم انداز به چه چیز نیاز دارید؟

 

برای خلق یك چشم انداز شما باید به آینده احترام بگذارید، به حال توجه كنید و گذشته را درك كنید. چشم انداز شما را بر آن می دارد كه درباره آینده بیاندیشید. شرایط و واقعیت موجود را مرور كنید و آینده را تحلیل نمایید.

برای موفقیت یك فعالیت در شرایط رقابتی و پیش بینی ناپذیر قرن بیست و یكم، داشتن رهبرانی برخوردار از چشم انداز بسیار حائز اهمیت است. رهبرانی كه در قبال آنچه در آینده رخ می دهند، پاسخگو هستند چرا كه این مسئولیت پذیری رهبر است كه چشم انداز را در قلب هر سازمانی اهم از كوچك یا بزرگ بسط می دهد.

كارفرمایان و صاحبان مشاغل می توانند كار خود را با خلق كردن، برقراری ارتباط و تداوم پیگیری یك چشم انداز شروع كنند. این عملكردهای ضروری رهبری بایستی در بالاترین موقعیت یك شركت آغاز شده و مد نظر قرار گیرند.

« تنها گونه ای از رهبری، ارزش پیروی كردن دارد كه مبتنی بر چشم انداز باشد.»

 

یك بیانیه چشم انداز دقیق چیست؟

 

چشم اندازهایی كه از قلب و روح شما زاده می شوند، هستی مختص خود را دارند. چشم انداز باید به همان نسبت كه زاده قلب شماست، پرورده مغز شما نیز باشد. این بیانیه باید ارزش های شركت شما را ابراز داشته و تاثیر تصمیمات خرد و كلان روزانه شما را در خود منعكس نماید.

كار كردن با افرادی كه دارای تجربیات، قضاوت ها و ارزش های متفاوتی هستند زمینه را برای برخورد مسیرهای آینده و ارائه تفاسیر متنازع از مسیر دقیق فعالیت كاری سازمان فراهم می آورد، تاسیس یك چشم انداز مشترك این اختلافات را خاتمه می دهد.

مطالعات نشان داده اند كه فعالیت برخوردار از بیانیه های چشم انداز و ماموریت به مراتب بهتر از كار كردن بدون آنهاست. بیانیه چشم انداز شما برای تعیین مسیر و جهتی كه به واسطه آن می خواهید رویاهایتان را تحقق ببخشید، ضروری است.

در داستان "آلیس در سرزمین عجایب"، گربه دانا توضیح می دهد كه اگر "نمی دانی به كجا می روی هیچ اهمیتی ندارد كه از چه راهی بروی"

شما می توانید آینده خود را به عنوان آنچه كه اتفاق می افتد بیانگارید و یا چیزی كه از طریق چشم انداز، آن را خلق می كنید. اگر خودتان سرنوشت خود را كنترل می كنید، نیروهای بیرون از اختیار شما كنترل آن را برایتان به عهده می گیرند. یك چشم انداز شفاف و خوب تعریف شده به شما كمك می كند تا كنترل آینده خود را در دست گیرید. برای صاحبان حرفه ها و مشاغل كوچك، یك برنامه دستیابی به چشم انداز نیز می تواند به منزله كنترل بیشتر بر آینده تلقی شود.

 

چشم انداز شما و تصمیمات استراتژیك كاری:

 

برای تغییر، ما نیازمند ساختار هستیم. چرا؟

چون ما نمی توانیم فراسوی محدودیت های ظاهری را ببنیم. ابزار بزرگتر ما برای تغییر جهان اطرافمان، توانایی ما در تغییر جهان بینی و ذهنیت ما نسبت به این جهان است. چشم انداز این امكان را به شما می دهد.

همه ما به داشتن آینده ای روشن تر امیدواریم، با اینحال اغلب این امید و رویاها در جریان گرفتاری ها و پاسخگویی به نیازهای ضروری روزمره خود و دیگران به دست فراموشی سپرده می شود. مسئولیت های روزمره هر روز بیش از گذشته، زمان و انرژی ما را به خود اختصاص می دهد و برنامه های آینده را به كناری می نهد.

ذهن ما با فعالیت های كوتاه مدت بیش از آینده دور ارتباط برقرار می كند، وقتی اتومبیل شما در برابرتان در مسیر خود منحرف شود شما بلافاصله پدال ترمز را فشار می دهید. این واكنش طبیعی مغز شماست. اما وقتی در معرض این پرسش قرار می گیرید كه وضعیت شما طی یك، پنج یا حتی ده سال آینده چگونه خواهد بود ذهن شما با دشواری نسبتا بیشتری می تواند بر این آینده بلند مدت متمركز شود و پاسخی ارائه كند.

یك بیانیه چشم انداز آینده مطلوب را به گونه ای بیان می كند كه برای همه قابل درك باشد. اگر به این چشم انداز متعهد و پایبند باشیم، آنگاه قادر می شویم تا با تمركز به آینده و اولویت های مطلوب خود بیاندیشیم.

«چشم انداز مسیر رسیدن از زمان حال به آینده را هموار می كند.»

 

بیانیه چشم انداز شما جهانی می شود

 

تحقق یك چشم انداز مستلزم مشاركت متمركز همه افراد درگیر در آن است. وظیفه اصلی هر كارفرما و صاحبكاری در وهله نخست، خلق چشم اندازی است كه به كار و ارتباطات كاركنان و سایر افراد مرتبط با آن فعالیت معنا می بخشد.

ماموریت ها و چشم اندازهای كاری هیچ گاه برای مدت طولانی منحنی یا در انحصار گروهی خاص در سازمان باقی نمی مانند بكله كاملا باز مطرح می شوند تا بتوانند با هدف تسهیل فعالیت جسمی افراد در دست كسب مفاصد مجموعه كاری خود هر چه بیشتر روابط و نوع كار انسان ها را معنا دار سازد.

بیانیه چشم انداز، دستاورد تلاش شما برای هر چه شفاف تر و جزئی تر كردن آینده مطلوب و محتمل كاری شماست به عبارت دیگر بیانیه ی رویاهای شما در خصوص كارتان است كه قدرت خلاق و تحرك ذهنی افراد را تقویت می كنند تا دوباره بیاندیشند كه چه اقدامات محتمل دیگری در رابطه با كارشان وجود دارد.

بیانیه چشم انداز شما باید بازتاب فعالیت كاری شما باشد و برای تشریح آینده در زمان به پیش رود.

چشم انداز باید اهداف و ایده آلهای شما را با شفافیت بیان دارد و ارتباط دقیق میان این دو مقوله را به روشنی برای مشتریان و كاركنان تفهیم نماید.

یك چشم انداز ما را وا می دارد تا منطبق بر مسیر تعیین شده در آن به سوی آینده حركت و عمل كنیم

درباره وبلاگ

نازنین

داس بی دسته ما

سالها خوشه نارسته بذری را برمی‌چیند

كه به دست پدران ما بر خاك نریخت

كودكان فردا

خرمن كشت ، امروز تو را می‌جویند

خواب و خاموشی امروز تو را

در حضور تاریخ

در نگاه فردا

هیچكس بر تو نخواهد بخشید

آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نویسندگان
پیوند ها
ابر برچسب ها
پیوند های روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
قالب وبلاگ